Calon haalt uit naar Verdonk

GRONINGEN - De Groningse gedeputeerde Calon beschuldigt minister Verdonk van Vreemdelingenzaken er van dat ze weinig dossierkennis heeft.
De reguliere gesprekken die de provincies hebben met de bewindsvrouw zouden uiterst moeizaam verlopen, omdat Verdonk de feiten niet kent. De provincies hebben nu besloten om niet meer gezamenlijk te gaan, maar beurtelings een vertegenwoordiger te sturen omdat ze het zat zijn. Calon zou Verdonk persoonlijk op de problemen hebben gewezen, maar ze reageerde niet op de kritiek.