Protocol voor hulp aan probleemgezinnen

GRONINGEN - Hulpverleningsinstanties en de gemeente Groningen hebben donderdag afspraken gemaakt om de hulp aan probleemgezinnen te verbeteren.
Kinderen, die slachtoffer worden van geweld, komen vaak uit probleemgezinnen. Instanties bleken bovendien vaak te falen in de hulp aan die gezinnen, door een gebrekkige onderlinge communicatie. Doel van de afspraken is nu escalaties in de probleemgezinnen te voorkomen door met name een betere samenwerking tussen instanties.
Directe aanleiding voor het protocol was een brand in de stad, waarbij twee jaar geleden drie peuters om het leven kwamen. Later bleek het te gaan om een gezin waar veel problemen speelden. In de stad staan ongeveer 250 gezinnen te boek als probleemgezin.