Schiermonnikoog wijst op maatregelen vogelgriep

SCHIERMONNIKOOG – Schiermonnikoog attendeert iedereen op het eiland op de maatregelen vanwege de vogelgriep Het eiland is, net als de andere Waddeneilanden, aangewezen als hoogrisicogebied vanwege de foerageer- en rustgebieden van trekvogels.
De gemeente heeft huis- aan huis een brief verspreid met de maatregelen. Zo moeten hobby pluimveehouders buiten de bebouwde kom hun dieren afschermen Ook is het op het eiland verboden pluimvee te vervoeren