Regels voor mestvergistingsinstallatie

UITHUIZEN - De gemeente Eemsmond gaat regels opstellen voor boeren, die een mestvergistingsinstallatie willen bouwen.
De gemeente wil zo voorkomen dat er te grote installaties gebouwd worden, die het landschap ontsieren.
Wethouder Bolwijn verwacht dat steeds meer boeren belangstelling krijgen voor een mestvergistingsinstallatie als extra bron van inkomsten, vooral nu de bouw van solitaire windmolens verboden is. Daarom wordt het volgens hem tijd om regels te gaan maken.