De Fûgelpits start ophok-hotel voor watervogels

MODDERGAT - Vogelopvangcentrum De Fûgelpits in Moddergat begint een ophok-hotel voor watervogels. Het gaat om eenden, zwanen en ganzen die voor de hobby worden gehouden in de zogeheten hoog-risicogebieden, zoals het Lauwersmeer.
Deze watervogels moeten vanaf maandag verplicht worden opgehokt in een poging te voorkomen dat de vogelgriep ook in Nederland zal opduiken.
Voor veel watervogelhouders is dat een probleem. De Fûgelpits wil deze mensen helpen door ze de mogelijkheid te bieden hun vogels in Moddergat onder te brengen. Wel staat er een vergoeding tegenover, die weer geïnvesteerd wordt in de vogelopvang.