Geen geld lokale omroep RTV Stadskanaal

STADSKANAAL - Lokale omroep RTV Stadskanaal kan voorlopig nog niet uitzenden.
De VVD en gemeentebelangen in de gemeenteraad hadden de Stichting RTV Stadskanaal gaag een startsubsidie willen geven van 12.500 euro. Het college van B en W en de andere partijen voelen daar echter niets voor. De gemeenteraad is het er wel over eens dat er snel iets moet gebeuren, maar de Stichting RTV Stadskanaal moet eerst een definitieve begroting inleveren.