Nieuwe regels verhuisvergoeding nadeliger

GRONINGEN - Stadjers die gedwongen moeten verhuizen, omdat de wijk waarin ze woonden gerenoveerd wordt, gaan er mogelijk flink op achteruit. Dat vreest de PvdA in de gemeenteraad van Groningen.
Eerder had de gemeente haar eigen sociaal plan voor de wijkvernieuwing, maar inmiddels is er een landelijke regeling, waar ook de stad onder valt. Hoewel de verhuiskosten in de nieuwe regeling hoger zijn, vallen er veel extra's weg.
De PvdA wil nu van het college van burgemeester en wethouders horen of de landelijke regeling inderdaad ongunstiger is dan de Groningse.