'Parkeerbeleid gemeente Groningen is schimmig'

GRONINGEN - Het parkeerbeleid van het gemeentebestuur van Groningen is schimmig. Dat zegt de Groningen City Club (GCC), de ondernemersvereniging in de stad.
Het uitgangspunt van het college van Burgemeester en Wethouders was in het verleden helder: voor iedere plek die er ondergronds bijkomt, moet er bovengronds één verdwijnen. De plannen voor parkeergarages zijn echter zo vaak aangepast, dat volstrekt onduidelijk is hoeveel parkeerplaatsen er daadwerkelijk worden gerealiseerd en of dat nog in evenwicht is met het aantal plaatsen dat verdwijnt. De GCC pleit voor een onderzoek naar de exacte stand van zaken.
Wethouder Schuiling van Verkeer begrijpt niets van de kritiek van de GGC. Volgens hem is het volstrekt duidelijk hoeveel parkeerplaatsen verdwijnen en hoeveel erbij komen.