Grote schepen boven Waddeneilanden beter te volgen

SCHIERMONNIKOOG - De Waddeneilanden kunnen binnenkort tot op de meter nauwkeurig volgen, waar grote schepen zich bevinden op de Noordzee.Alle schepen groter dan 500 ton moeten sinds kort een klein zendertje, oftewel een transponder, aan boord hebben.
In tegenstelling tot de Nederlandse westkust, beschikken de Waddeneilanden niet over een systeem dat de signalen van de transponders kon ontvangen.
Op Terschelling wordt nu een ontvangststation ingericht, zodat de schepen kunnen worden gevolgd. De Noordzee boven de Wadden is één van de drukste vaarroutes van de wereld. Bewoners van de Waddeneilanden en allerlei organisaties dringen daarom al jaren aan op een betere scheepsbeveiliging.