Noorden krijgt geld voor scholingsprojecten

GRONINGEN - Noord Nederland krijgt miljoenen euro’s van de Europese Unie voor scholingsprojecten.
Het geld is vooral bestemd voor kwetsbare groepen jongeren die moeilijk aan een baan komen.
In totaal wordt er 3 miljoen euro verdeeld over Groningen, Friesland en Drenthe. In Groningen profiteert praktijkopleiding De Bolster mee van de subsidies.