Joodse gemeenschap zoekt nieuwe leden

GRONINGEN - De Joodse Gemeenschap in de stad Groningen zoekt enkele tientallen nieuwe leden.
Het aantal gezinnen dat bij de gemeenschap is aangesloten, is gedaald naar zestig. Die kunnen de financiele lasten van de gemeenschap nauwelijks meer opbrengen. Een wervingscampagne moet zo'n veertig nieuwe leden opleveren.
Op de stad na zijn alle Joodse Gemeenschappen in onze provincie verdwenen. Oorzaken zijn vergrijzing en het feit dat jongeren naar het Westen trekken.