Werkgelegenheid Akzo in gevaar

DELFZIJL - De werkgelegenheid bij Akzo Nobel in Delfzijl is in gevaar.Dit komt doordat de failliete zoutfabriek Frima in Harlingen in buitenlandse handen dreigt te komen. FNV Bondgenoten doet een dringend  beroep op de directie om zelf een bod te doen op de zoutfabriek. De vakbond heeft daarbij de Centrale Ondernemingsraad van het concern ingeschakeld. In een brief wordt gevraagd druk op de directie uit te oefenen.
null