Afblazen privatisering Essent kost provincie geld

GRONINGEN - De aandelen van energiebedrijf Essent worden veel minder waard als het bedrijf slechts voor een klein deel kan worden verkocht. Dat zegt de Groningse econoom Scholtens.
Scholtens reageert met deze uitspraak op de wens van de provincie Overijssel om haar Essent-aandelen vast te houden. Eerder al besloot Noord-Brabant haar aandelen niet te verkopen. Beide provincies bezitten gezamenlijk de helft van alle aandelen van Essent.
De provincies willen bovendien inspraak in het beleid van Essent en ze zijn van plan om het meer als een nutsbedrijf dan als een winstmaker te runnen. Ook dit drukt de prijs van de aandelen, denkt Scholtens.
De Groningse gedeputeerde Calon denkt dat het wel meevalt met die waardedaling. Hij gaat ervan uit dat de zes procent aandelen van de provincie Groningen 600 miljoen euro in het laatje brengen. De provincie wil dit geld besteden aan de aanleg van de Zuiderzeelijn.