Wethouders op de bres voor taalprojecten

GRONINGEN - Wethouders van 9 gemeenten in Oost-Groningen komen in actie voor taalprojecten op scholen.
Scholen en gemeenten in Oost-Groningen werken sinds 2002 samen om de taal- en leesachterstanden aan te pakken. Dat project loopt goed, maar de financiering hiervoor van het rijk dreigt te verdwijnen.
Het kabinet is bovendien voorstander van zogeheten schakelklassen, waarbij kinderen met een taalachterstand samen op één locatie een jaar lang extra les krijgen. De samenwerkende gemeenten zien echter niets in dat plan. Taalonderwijs moet ingebed worden in het reguliere onderwijs en niet 'uit de klas gehaald worden', is het idee van de Oost-Groninger scholen.
De afvaardiging van wethouders van de negen samenwerkende gemeenten gaat volgende week donderdag op bezoek bij de vaste kamercommissie voor Onderwijs in Den Haag, om het project onder de aandacht te brengen.