Alderkamp van Vluchtelingen Vrij mag VC weer in

TER APEL - Hans Alderkamp van de Stichting Vluchtelingen Vrij mag het vertrekcentrum van Ter Apel weer in.
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoeksers, COA, had hem een toegangsverbod opgelegd, omdat hij de regels in het vertrekcentrum zou hebben overtreden. Dat verbod gold voor drie maanden. Die zijn inmiddels verstreken.