CAO voor personeel universiteit

GRONINGEN - De vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het universiteitspersoneel.Met de werkgevers van veertien universiteiten is afgesproken dat de werknemers er in twee jaar zeven procent loon bij krijgen.Met het akkoord zijn de voorgenomen acties afgeblazen.
null