Taalproblemen kinderen sneller opgespoord

GRONINGEN - Een nieuwe vragenlijst kan mogelijke taalproblemen bij jonge kinderen al binnen drie minuten aan het licht brengen. De lijst, die ouders moeten invullen, is ontwikkeld door Margreet Luinge van de Rijksuniversiteit Groningen, die 30 november op haar onderzoek promoveert.
Met de vragenlijst kan bijvoorbeeld een arts van een consultatiebureau meten in welke fase van de taalontwikkeling een kind zich bevindt.
Daarbij gaat het om vragen als 'hoeveel woorden kent uw kind' of 'begrijpt uw kind zinnetjes van twee woorden'. Als een bepaald niveau niet of niet op tijd wordt behaald, is dat een mogelijke aanwijzing voor taalproblemen.
De onderzoeken die tot dusver werden gebruikt om taalproblemen bij kinderen op te sporen, namen soms wel een half uur in beslag. Bovendien waren ze alleen te gebruiken bij peuters vanaf drie jaar. De vragenlijst van Luinge is al geschikt voor eenjarigen.