Deel Waddenzee voortaan verboden gebied

DEN HAAG - De Waddenzee ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog is voortaan verboden gebied voor toeristen, vissers en de scheepvaart.
Het rijk heeft het gebied aangewezen als zogeheten referentiegebied. Dat betekent dat er geen verstorende activiteiten mogen plaatsvinden. Op termijn kan het gebied dan vergeleken worden met waddengebieden, waar wel activiteiten worden toegestaan. Zo ontstaat een beeld van de effecten van menselijk handelen op het wad.
Door de aanwijzing van het gebied moeten een aantal garnalenvissers op zoek naar een andere visstek.