Steeds meer voedergebieden voor ganzen

GRONINGEN - Het wantrouwen van Groningse landbouwers tegen de aanwijzing van voedergebieden voor ganzen, is grotendeels weggenomen.
Inmiddels is ruim vijfduizend hectare landbouwgebied in Groningen aangewezen als fourageergebied voor ganzen. In het Oldambt komt daar binnenkort nog duizend hectare bij.
In een foerageergebied kunnen ganzen rustig eten en mogen de vogels niet worden gestoord. Landbouwers kunnen hun land vrijwillig beschikbaar stellen als foerageergebied en ze krijgen daar ook een vergoeding voor. De foerageergebieden moeten er voor zorgen dat de vogels beter worden beschermd.