Winschoten verbiedt wellicht circusdieren

WINSCHOTEN - Winschoten verbiedt mogelijk als eerste Nederlandse gemeente wilde circusdieren.
In de gemeenteraad werd woensdagavond tijdens een commissievergadering druk gedebatteerd over zo’n verbod. Initiatiefnemer van het debat is de ChristenUnie. De fracties zijn het niet eens of het om een totaal dan wel gedeeltelijk verbod (voor exotische dieren) moet gaan. Binnenkort neemt de raad hierover een besluit. In andere gemeenten vond deze discussie al eerder plaats, maar dat leidde tot nu toe nergens tot een verbod.