Toename varkens valt tegen

GRONINGEN - De stokkende toename van het aantal varkens in Groningen is een slechte zaak. Dat zegt de Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (NLTO). Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek  maandag dat de verwachtingen voor Groningen niet gehaald worden. Dat komt, omdat er minder varkensboeren naar Groningen verhuizen dan eerder werd gedacht. Belangrijkste oorzaak is de strengere regelgeving. Hierdoor is het boeren nauwelijks nog mogelijk om hun bedrijf te verplaatsen.De NLTO vindt dat jammer, omdat meer varkens een versterking zou betekenen voor de boerenstand in Groningen. Varkens nemen weinig ruimte in en hun mest zou goed kunnen worden gebruikt in de akkerbouw. Volgens de NLTO wordt er nu teveel nadruk gelegd op de melkveehouderij.
null