Definitie euthanasie verschilt vaak

GRONINGEN - Artsen en juristen verschillen van mening over wat nu euthanasie is en wat niet. Dat concludeert de Groningse onderzoeker Donald van Tol in zijn promotieonderzoek.
Artsen beschouwen bijvoorbeeld het staken van sondevoeding bij wilsonbekwame mensen vaak niet als euthanasie. Juristen vinden dat wel. Door de onduidelijkheid werkt volgens Van Tol de meldingsplicht niet goed. Daardoor kunnen de handelingen van artsen in sommige gevallen niet goed worden gecontroleerd.