Hoge werkloosheid in Groningen

GRONINGEN - De provincie Groningen behoort nog altijd tot de gebieden met de hoogste werkloosheid van Europa.Dat blijkt uit cijfers van de Europese Unie.In Groningen is zes procent van de beroepsbevolking werkloos. In de Italiaanse regio Calabria heeft het cijfer een recordhoogte. Daar heeft 28,7 procent geen baan. De regio met het laagste werkloosheidscijfer is het Finse Aland met 2,1 procent.
null