Eenmalige bijdrage vaarverbinding Ter Apel - Erica

VEENDAM - Waterschap Hunze en Aa's wil eenmalig een bedrag van 1,3 miljoen euro bijdragen aan de vaarverbinding Erica - Ter Apel. De bijdrage is wel aan een aantal voorwaarden geboden.
Zo is de bijdrage absoluut eenmalig en zal het waterschap niet meebetalen aan eventuele hoger uitvallende kosten. Bovendien moeten alle betrokken partijen een beheersovereenkomst sluiten, over eigendom, beheer en onderhoud.
De bijdrage van het waterschap aan de vaarweg voor de pleziervaart, bedraagt 4 procent van de totale kosten. Het Algemeen Bestuur van Hunze en Aa's buigt zich op 21 december over het voorstel.