Cordis en Schneider komen er niet uit

RODEN - Cordis en Schneider zijn er niet uitgekomen vrijdag. De bonden FNV en CNV hadden de hoop uitgesproken dat beide partijen nader tot elkaar zouden komen, maar dat is niet het geval.
Vrijdag diende het kort geding dat de bonden hadden aangespannen tegen zowel Cordis als het Zwitserse Schneider. De bonden eisen dat de werkgelegenheid bij Cordis in Roden behouden blijft. Voor 462 mensen is nu geen werk meer, omdat de productie is stopgezet.
Dat moest, omdat Cordis geen katheters meer mag maken. Het patent op die zogeheten stents ligt, zo oordeelde de rechter, bij het Zwitserse Schneider. Er loopt echter nog een bodemprocedure en de bonden willen dat eerst afwachten. De productie, zo vinden ze dan ook, moet in afwachting daarvan, hervat worden.
Beide bedrijven werden gedagvaard. De bonden eisen van Cordis dat de organisatie niet verder wordt uitgehold en de huidige productie intact blijft. Schneider daarentegen werd gedagvaard omdat het bedrijf misbruik van recht wordt verweten. Volgens de bonden heeft Schneider de plicht om, zoals het een goed veldheer betaamt, geen slachtoffers te maken. De rechter doet over 3 weken uitspraak.