Werkprojecten: extra geld én bezuinigen

GRONINGEN - De gemeente Groningen trekt de komende jaren anderhalf miljoen euro uit om welzijnsorganisatie Werkprojecten voor een faillissement te behoeden.
Wel moet de organisatie fiks afslanken. Zo verdwijnen er zestig banen, waarvan de helft bestaat uit vaste betrekkingen. Met name in het afgelopen jaar liepen de tekorten bij Werkprojecten sterk op.
De organisatie is opgezet om mensen met weinig opleiding en ervaring aan een baan te helpen. Medewerkers van Werkprojecten beheren onder meer de fietsenstalling bij het hoofdstation en het jeugdhotel van Simplon.
Op 5 december voerden medewerkers van Werkprojecten actie bij het Stadhuis om aandacht te vragen voor de situatie. Door symbolisch hun schoen te zetten, vroegen ze de gemeente om meer geld.
Ondanks de bezuiniging blijven er 270 gesubsidieerde banen over bij Werkprojecten, het aantal reguliere banen komt straks uit op 160.