Winschoten weert circussen met wilde dieren

Winschoten - Circussen met wilde dieren zijn in Winschoten voortaan verboden.Woensdag heeft de gemeenteraad met een ruime meerderheid ingestemd met de motie van de ChristenUnie om de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen.
Circussen die gebruik maken van wilde en exotische dieren als leeuwen, tijgers en olifanten, zijn voortaan niet meer welkom binnen de gemeentegrens. Optredens van gedomesticeerde dieren als paarden en honden blijven wel toegestaan.
Daarmee is Winschoten de eerste gemeente in Nederland die cirsussen met wilde dieren verbiedt.
Het college van burgemeester en wethouders van Winschoten was tegen het verbod, omdat het twijfels heeft over de juridische houdbaarheid maar een meerderheid van de raad besliste anders.
De Vereniging van Nederlandse circusondernemers gaat het verbod op circussen met wilde dieren in de gemeente Winschoten juridisch aanvechten. Volgens de circusondernemers is het verbod in strijd met Europese regels.