Al veertig jongeren naar Halt-Bureau gestuurd

GRONINGEN- Al ruim veertig jongeren zijn sinds half november verwezen naar het Halt-Bureau in Groningen voor het afsteken van vuurwerk.
De jongeren moeten daar voor straf vier tot acht uur per week werken en ook voorlichtingsbijeenkomsten volgen. Daarmee voorkomen ze een boete.
Vorig jaar zijn 119 jongeren naar het Haltbureau in Groningen verwezen voor vuurwerkovertredingen.