Actiebijeenkomsten bij NoordNed in Groningen

GRONINGEN - Vakbond De Unie houdt donderdag bij NoordNed in Groningen twee actievergaderingen. Bij het personeel van deze spoorwegmaatschappij, een volle dochter van Arriva, bestaat grote onrust over de nieuwe CAO.
Het personeel viel tot nu toe onder de NS-cao, maar dit gaat veranderen. Met de nieuwe cao gaat het personeel er qua arbeidsvoorwaarden en salaris flink op

achteruit. Ook is er woede over de nieuwe dienstroosters.
De Unie sluit niet uit dat er (publieksvriendelijke) acties komen.