Geen starre verdeling van gelden voor Waddenfonds

DEN HAAG - Minister Dekker van VROM wil geen starre verdeling van de 800 miljoen euro die in het Waddenfonds worden gestort. Er wordt vooral gekeken naar jaarlijks ingediende en goedgekeurde projecten, waarbij de nadruk ligt op natuur en milieu en duurzame ontwikkeling.
Van de 800 miljoen euro wordt eerst 115 miljoen afgetrokken om de kokkelvissers schadeloos te stellen. Tien procent van de rest wordt gereserveerd voor het vergroten van de kennis omtrent het Waddengebied en het verminderen van bedreigingen van de Waddenzee.
De rest wordt bestemd voor progamma's en projecten die natuur èn economisch belang dienen.