Nijestee beboet voor verkoop van flat

GRONINGEN - Woningcorporatie Nijestee in de stad Groningen is beboet voor de verkoop van een flat aan een beleggingsmaatschappij.
Nijestee gaf bij de verkoop van de flat in het jaar 2000 aan dat de koop nog niet rond was, terwijl dat in juridische zin wél het geval was. Daardoor werd het ministerie van VROM op het verkeerde been gezet.
Nijestee vindt de boete een te zware straf. De corporatie betaalt toch, om een punt te kunnen zetten achter de langslepende kwestie. De verkoop van de flat is uiteindelijk niet doorgegaan.