Elektronisch Kind Dossier in ontwikkeling

GRONINGEN - Acht organisaties Jeugdgezondheidszorg in Noord-en Midden Nederland gaan samen het zogeheten Elektronisch Kind Dossier ontwikkelen. In dit dossier staan alle gegevens over de ontwikkeling van het kind.
Met het Elektronisch Kind Dossier moet de communicatie en informatie-uitwisseling binnen de jeugdgezondheidszorg verbeteren.
Zorgverleners kunnen via het dossier gemakkelijker probleemgevallen volgen en snel over de meest actuele gegevens beschikken.
Bij de samenwerking zijn onder meer de GGD Drenthe, Noord-Veluwe en de thuiszorgorganisaties Icare, Vitras en Verian betrokken. Met andere zorginstanties worden nog gesprekken gevoerd over deelname. Het is de bedoeling dat het Elektronisch Kind Dossier in 2007 wordt ingevoerd.