Nieuwe Planologisch Kernbeslissing voor Waddenzee

DEN HAAG - De Ministerraad is akkoord gegaan met de nieuwe Planologische Kernbeslissing (PKB) voor de Waddenzee. In deze PKB is het beleid voor het Waddengebied voor de komende tien jaar vastgelegd.
Er staat onder meer in dat gaswinning onder strikte voorwaarden toegestaan wordt.

Rijk en de Waddenprovincies gaan een plan opstellen voor beheer en ontwikkeling van het Waddengebied, dat wordt ondersteund door het Waddenfonds van 800 miljoen euro.
Verder bevat de PKB bepalingen omtrent de havens, windmolens en schelpdiervisserij. Opvallend is dat het babinet de duisternis als landschappelijke kwaliteit wil beschermen. In februari volgt de inspraakronde over de derde PKB Waddenzee.