Provincie blijft tegen windturbines bij Stainkoeln

GRONINGEN - De provincie blijft tegen de plaatsing van windturbines bij de vuilstortplaats Stainkoeln in de stad Groningen.
De gemeente wil daar een aantal turbines neerzetten, onder meer om het gebruik van duurzame energie te promoten. Eerder al hadden Gedeputeerde Staten aangegeven, dat de plaatsing van windmolens op die plek strijdig is met het het provinciale beleid.
De gemeente verzette zich tegen die beslissing, en wilde dat GS zich nogmaals over het verzoek zouden buigen. Dat is gebeurd, maar ook nu willen Gedeputeerde Staten geen uitzondering maken voor de gemeente Groningen.