Geen woningen maar hockeyveld in De Essen

GRONINGEN - Het Comité Regio Groningen-Haren verzet zich tegen het plan om een hockeyveld aan te leggen in De Essen, het gebied tussen Haren en de stad Groningen.
De Essen was aanvankelijk in beeld als woningbouwgebied, maar dat plan heeft de gemeente laten varen na felle protesten.
Volgens omwonenden pleegt het gemeentebestuur woordbreuk door er nu een hockeyveld met kleedkamers en lichtmasten aan te leggen. Volgens burgemeester en wethouders is daar geen sprake van, omdat een hockeyveld iets heel anders is dan een woonwijk.