Bureaus Halt in Noorden gaan fuseren

GRONINGEN - De Halt-bureaus in Groningen, Friesland en Drenthe gaan fuseren tot één grote organisatie. De vestigingsplaats wordt mogelijk Groningen.
Het Halt-bureau biedt jongeren, die zich schuldig hebben gemaakt aan vernielingen, diefstal en overlast, een alternatieve straf. Een strafblad is dan niet meer aan de orde. Momenteel zijn er zo’n 60 bureaus en dat zijn er veel. De organisatie is daardoor erg versnipperd en de diverse bureaus zijn kwetsbaar. Om dat te veranderen en een sterke organisatie te bewerkstelligen, gaan de bureaus fuseren.