'Waddenzee moet van VROM naar LNV'

GRONINGEN - ‘De Waddenzee moet niet onder het ministerie van VROM, maar onder de minister van LNV vallen.’
Dat staat in een rapport van de Raad voor de Wadden. Volgens de raad is het huidige beheer van de Waddenzee te bureaucratisch en achterhaald. Het natuurbelang zou tegenwoordig het grootste belang van de Waddenzee zijn en daarom hoort het thuis bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zo vindt de raad. Deze wisseling van portefeuille zou bij een nieuwe kabinetsformatie van kracht moeten worden.