Linkse oppositiepartijen winnen leden

GRONINGEN - Het aantal leden van de linkse oppositiepartijen is vorig jaar gestegen. Daarentegen zagen de coalitiepartijen CDA, VVD en D66 het ledenaantal slinken.
Dat blijkt uit cijfers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, van de Rijksuniversiteit Groningen.
GroenLinks spande de kroon met de ledenwinst, gevolgd door de SGP. D66 verloor vorig jaar de meeste leden.
In zijn totaliteit is het aantal leden van politieke partijen gedaald, een trend die al 20 jaar zichtbaar is.