Faillissement bronsgieterij Nieuweschans aangevraagd

NIEUWESCHANS - Uitkeringsinstantie UWV heeft het faillissement aangevraagd van bronsgieterij De Oude Remise in Nieuweschans. Het bedrijf verkeert al geruime tijd in financiële problemen, waardoor onder meer de werkgeverspremies niet meer betaald konden worden.
De gemeente Reiderland haalde de bronsgieterij vier jaar geleden vol trots binnen als nieuwe huurder van de gerestaureerde locomotief remisie.
Ambitieuze plannen voor onder meer een internationaal opleidingscentrum voor bronsgieters zouden voor de nodige financiële armslag moeten zorgen. Het bleef echter bij plannen.
Bij de bronsgieterij werken momenteel zes mensen. Volgens directeur Van der Kleij is er een tekort van 50.000 euro. Hij heeft nog wel hoop dat de problemen worden opgelost en gaat volgende week met de provincie om tafel. Als oorzaak van de financiële problemen noemt hij de economische malaise en tegenvallende inkomsten vanuit de stichting.