Filterplaten van rioolzuiveringsinstallatie vervangen

GARMERWOLDE - Waterschap Noorderzijlvest gaat de gietijzeren filterplaten van de rioolzuiveringsinstallatie bij Garmerwolde vervangen.
De platen worden gebruikt om het rioolslib onder hoge druk te zuiveren. De gietijzeren platen voldoen niet en worden vervangen door kunststofplaten.
Kosten van de operatie bedragen 600.000 euro.