Oude dijken bij Pieterzijl mogelijk gespaard

GRONINGEN - Een aantal oude dijken langs de Lauwers bij Pieterzijl wordt mogelijk toch niet afgegraven. Het Waterschap Friesland kiest er voorlopig voor om de dijken alleen maar op te hogen.
Oorspronkelijk zou er ook natuurontwikkeling rond de dijken plaatsvinden, maar dat stuitte op verzet van omwonenden en de GroenLinks-statenfractie. Zij vinden dat het historische landschap te veel wordt aangetast.
Het project heeft nu zoveel vertraging opgelopen, dat een Europese subsidie van 200.000 euro in gevaar komt.
Als de provincie Groningen zich niet garant stelt voor die twee ton, ziet het waterschap van de natuurontwikkeling af. De provincie wil nog wel met alle betrokkenen naar een oplossing zoeken, maar volgens gedeputeerde Bleker is het uitgesloten dat het provinciebestuur de 200.000 euro op tafel legt.