Veel belangstelling voor particulier natuurbeheer

GRONINGEN - De belangstelling voor particulier natuurbeheer in Groningen is groter dan verwacht. Onlangs moest worden geloot om de beschikbare zeventig hectare grond te verdelen.
Het gaat om percelen, verspreid over de hele provincie, die eerst een agrarische bestemming hadden.
De overheid koopt die grond op om er natuurgebied van te maken. Voorgeen gingen de kavels automatisch naar het Groninger Landschap of Staatsbosbeheer, maar voor het eerst mogen burgers zich nu ook inschrijven. In de komende tien jaar komt in Groningen ongeveer 2500 hectare beschikbaar voor particulier natuurbeheer.