Meer aandacht psychosociale problemen leerling

GRONINGEN - Schoolartsen moeten voortaan ook psychosociale problemen achterhalen bij de schoolgaande jeugd.
De artsen hielden zich oorspronkelijk alleen bezig met de fysieke klachten van de leerling. Via een vragenlijst is het nu de bedoeling ook de psychische gesteldheid van de jongeren te onderzoeken. Naar aanleiding daarvan volgt, wanneer nodig, verdere behandeling, door bijvoorbeeld een psycholoog. Daarnaast gaat de gemeente programma's aanbieden, die pesten tegen moeten gaan.
Uit onderzoek van de GGD blijkt dat 6 procent van de 12- tot 17-jarigen met emotionele of aanpassingsproblemen kampt. Die problemen kunnen betrekking hebben op de thuissituatie, op leeftijdsgenoten of op pesten.