Zuiderzeelijn op losse schroeven

GRONINGEN - De aanleg van de Zuiderzeelijn is onzeker geworden. Het kabinet heeft vrijdag besloten dat er een onderzoek moet komen naar alternatieven.
Tot dusver dacht het kabinet met de aanleg van de snelle spoorlijn tussen Groningen en Schiphol twee vliegen in één klap te slaan. Het zou de oplossing zijn voor de verkeersproblemen in de Randstad én de komst van de snelle verbinding zou een economische impuls zijn voor het Noorden.
De ministerraad heeft echter vrijdag besloten dat er ook naar alternatieven wordt gekeken. Zo is het mogelijk beter dat er alleen een snelle treinverbinding in de Randstad komt. En om Noord-Nederland te compenseren voor het uitblijven van de Zuiderzeelijn, zou het Noorden bijvoorbeeld een extra bijdrage kunnen krijgen om de economie te versterken.