Provincies hekelen waddenbeleid kabinet

GRONINGEN - De drie waddenprovincies Groningen, Friesland en Noord-Holland hebben forse kritiek op het kabinet. De provincies vinden de regels in de 'planologische kernbeslissing' voor het waddengebied veel te beperkend. Dat schrijven de drie in een brief aan minister Dekker van VROM.
'Het kabinet moet zich met het waddengebied bezig houden, en niet met het gebied achter de dijken, vindt gedeputeerde Henk Bleker van de provincie Groningen. Zo moet er meer ruimte komen voor de aanleg van nieuwe havens en bedrijventerreinen, die direct grenzen aan de Waddenzee.
Ook pleit de provincie Groningen voor een verdieping van de vaargeul richting de Eemshaven, omdat die haven van steeds groter belang wordt. Daarnaast vinden de provincies het onverteerbaar dat militaire activiteiten wel mogen worden uitgebreid, terwijl er voor vaarrecreatie juist weinig ruimte is.
Probleem is echter dat de kernbeslissing dit alles niet toelaat, tot groot ongenoegen van de drie provincies.