Opnieuw acties van Arriva op spoor

GRONINGEN - Personeel van Arriva voert maandag opnieuw stiptheidsacties op het spoor.
Het conflict draait om een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Het treinpersoneel valt onder een nieuwe cao, nadat het door Arriva is overgenomen van de NS. Het personeel eist een compensatie van negenduizend euro, maar Arriva wil niet verder gaan dan tweëenhalfduizend euro.
Vorige week maandag werden ook al stiptheidsacties gehouden.