Websites van lijsttrekkers onder de loep

GRONINGEN - Hoe belangrijk is de lijsttrekker in de strijd om de kiezer? Dat is een van de vragen die de onderzoekers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen zich stellen.
Steeds vaker communiceren politici via websites met de kiezer. Alleen krijgt de kiezer van nu niet alleen een inkijkje in de politieke idealen, maar ook in de persoonlijkheid van de lijsttrekker.
Die tendens was ook landelijk al merkbaar. Het DNPP wil nu weten hoe belangrijk deze digitale karakterschetsen zijn voor de politieke partijen in de stad. Een mooi voorbeeld is de site van SP-lijsttrekker Rosita van Gijlswijk, die een rubriekje 'de vrouw achter Rosita van Gijlswijk' op haar site heeft staan.
De onderzoekers betrekken ook de hoeveelheid informatie op de site en de interactie met de kiezer bij hun onderzoek. De bevindingen zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart bekend.