Prestigieuze prijs GGD Groningen

GRONINGEN - De GGD Groningen heeft een prijs van de Wereldgezondheidsorganisatie ontvangen.
Ook andere GGD’s kregen de prijs. Reden is de landelijke vaccinatiecampagne tegen hepatitis B onder risicogroepen. Risicodragers zijn bijvoorbeeld drugsverslaafden en prostituees. Omdat een penitentiaire inrichting nogal eens de vindplaats is van deze groepen, werkten de GGD’s samen met de inrichtingen. Vooral dat maakte indruk op de WHO. In Groningen werkte de GGD samen met het Poortje.