Meer woningen door minder bureaucratie

GRONINGEN - De Groningse gemeenteraad wil sneller nieuwe woningen bouwen door de bureaucratie te verminderen.
In de stad worden al jarenlang te weinig huizen gebouwd. Dit ligt voor een groot deel aan allerlei ellenlange procedures.
De gemeenteraad wil dat bij de ontwikkeling van de Eemskanaalzone die vertragende procedures overboord worden gegooid. Het college van Burgemeester en Wethouders gaat dit voorstel uitwerken.