Geen proef met minder regels in Veenkoloniën

GRONINGEN - Er komt voorlopig geen proef in de Veenkoloniën, waarbij ondernemers zich aan minder regels hoeven te houden.
Het idee voor de proef staat in een rapport, dat mede is opgesteld door de Kamer van Koophandel en het Midden- en Kleinbedrijf. Ondernemers, die zich in de Veenkoloniën willen vestigen, zouden met minder arbo-regels en vergunningen te maken krijgen. De opstellers van het rapport hopen zo meer bedrijvigheid naar de Veenkoloniën te halen.
Gedeputeerde Gerritsen van de provincie Groningen vindt de voorstellen veel te ver gaan. Hij ziet meer heil in het aanstellen van een manager, die ondernemers helpt bij hun worsteling met regels en vergunningen. Gerritsen wordt gesteund door de linkse Statenfracties.